โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เอ็มมาอลิส ปั้นโรงเรียนผลิต นวัตกรเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์

6 มิ.ย. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จัดพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมหลุยส์โชเวต์ 132 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการเซนต์โยเซฟระยอง พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส เซอร์เดอนิส ดาวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ที่ปรึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI และคุณครูพิมณภา ธุระกิจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกับ เอ็มม่า อลิส จัดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลิตนักเรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเตรียมพร้อมต่อการประกอบอาชีพและเป็นกำลังสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

เสียง เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กล่าวว่า โรงเรียนของเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง จะเป็นโรงเรียนแรกในคณะเซนต์ปอล เดอชาร์ตรแห่งประเทศไทยที่สร้างอัตลักษณ์ในการผลิตนักเรียนหญิงให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โค้ดดิ้ง และนวัตกรรม เข้มข้นควบคู่กับวิชาการ โดยเมื่อนักเรียนของเราเมื่อจบออกไปต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 นวัตกรรม   แต่ก่อนที่เด็กจะเป็นนวัตกรได้ต้องเกิดจากการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมชิ้นงานออกมา จะสามารถนวัตกรรมออกมาขายได้  ดำรงชีวิตอยู่ได้  โรงเรียนของเราซึ่งเป็นคาทอลิก จะเน้นถึงความซื่อสัตย์ ถ้าเด็กมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อผู้ที่จะมาซื้อสินค้าก็จะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กได้เสพสื่อต่างๆมากมาย นวัตกรรมจะสื่อไปในทางที่ดีและไม่ดีอย่างไร  คุณครูก็ยังเป็นนวัตกรที่จะต้องเป็นผู้ชี้แนะให้กับนักเรียนว่า คุณธรรมต้องควบคู่ไปกับสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จึงได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่าอลิส ในวันนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน เสริมสร้างบรรยากาศในการร่วมมือทำงานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ให้แก่ผู้อื่น และเพื่อตอบสนองต่อ "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) " เราจึงจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพของประชากรผ่านการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของเรา ให้สามารถพัฒนาประเทศไทยในภายภาคหน้าได้

 

 

 

 

 

เสียง หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร

นอกจากนี้ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส ยังกล่าวอีกว่า ทางเรามีความตั้งใจและท้าทายเป็นอย่างยิ่งว่าจะผลิตนักเรียนหญิง ที่หลายคนเคยสงสัยว่าจะมีความสนใจหรือความสามารถด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเทียบเท่าผู้ชายหรือไม่ ทางเรากลับมีมุมมองว่า กำลังแรงงานหญิงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีนี้มีจำนวนน้อยมากและผลตอบแทนสูง ผมจึงอาสาเข้ามาผลักดันและผลิตนักเรียนของเราให้พัฒนาขีดความสามารถให้ถึงสูงสุด พร้อมที่จะนำความรู้หรือทักษะ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปบูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงได้ และสุดท้ายได้สร้างอัตลักษณ์แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ให้สังคมได้รับรู้ว่านักเรียนโรงเรียนหญิงล้วนของเราเปรียบเสมือน “ดอกไม้เหล็ก” คือ มีความเก่งวิชาการ เชี่ยวชาญนวัตกรรม และได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สมดั่งกุลสตรีที่ดี”

ทางด้าน หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ที่ปรึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI กล่าวว่า เห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา  หลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI จะได้พัฒนาศักยภาพให้กับน้องๆทุกคนได้นำไปช่วยเหลือทั้งครอบครัว  นำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของน้องๆที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึก ภาคกลาง

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง