โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เอ็มม่า อลิส จัดโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่

28 พ.ค. 2565


วันที่ (28 พ.ค. 65)   ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เลขที่ 580 หมู่ที่ 17 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มม่า อลิส ซิสเตอร์ณัฐวรรณ ลวีนิรมล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จัดโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา
ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กล่าวว่า  เนื่องจากว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก การเรียนการสอนก็มีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย ซิสเตอร์ก็หวังว่า การที่โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่า อลิส ในการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีในครั้งนี้ จะช่วยให้มีองค์กรจากภายนอก มาร่วมกันพัฒนานักเรียนในโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีของเรา ให้มีความทันสมัยก้าวหน้า พร้อมเข้าสู่ศตวรรษใหม่ซึ่งรวดเร็วมากกับทางเทคโนโลยี หวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เราประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษา  จึงได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่า อลิส ในวันนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน เสริมสร้างบรรยากาศในการร่วมมือทำงานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อตอบสนองต่อแผนการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาดหวังว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป


นอกจากนี้ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มม่า อลิส ยังกล่าวอีกว่า ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความสำเร็จให้นักเรียนของเราให้พัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมที่จะนำความรู้หรือทักษะ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปบูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงได้และสุดท้ายได้สร้างอัตลักษณ์แก่โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีให้สังคมได้รับรู้ว่านักเรียนทุกคนของเราเมื่อจบการศึกษาออกมามี “ความเก่งวิชาการ เชี่ยวชาญนวัตกรรม สามารถสร้างสรรค์อนาคตได้

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึก ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน