กรมแพทย์แผนไทยฯ บูรณาการ สสจ. ออกหน่วยเคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยลองโควิด ที่นครพนม

28 พ.ค. 2565


วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ตลาดพูนสุข อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดนครพนมโดยนำหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพรให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีอาการหลังการติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดพูนสุข อ.ศรีสงคราม โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ส.ส.นครพนม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เข้าร่วมกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ดูแลประชาชนชาวอำเภอศรีสงครามและอำเภอข้างเคียง กว่า 500 คน ที่มีอาการหลังติดเชื้อโควิด-19 (ลองโควิด) ให้กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงเหมือนเดิม

สำหรับกิจกรรมในงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ประกอบด้วยการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ระดับกรม โดยแพทย์แผนไทยและบุคลากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัด โดยแพทย์แผนไทยจากหน่วยบริการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาให้บริการรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาหายแล้วที่มีอาการรองโควิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อาทิกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านและตำรับยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด 19 การฟื้นฟูสุขภาพหลังโควิด 19 ด้วยยาไทยยาสมุนไพรสู้ภัยโควิดเป็นต้น และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมร่วมออกบูธ

 

 
ซึ่งการจัดงานแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พร้อมนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและคนรอบข้าง  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ถูกถ่ายทอดและสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน  ควรค่าในการเก็บรักษาเผยแพร่และพัฒนาให้เกิดการนำไปใช้ดูแลสุขภาพของประชาชน  เพราะเหมาะสมกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมทั้ง เป็นการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 แบบนี้

ด้าน นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่เป็นโควิด หลังจากที่หายแล้วยังจะมีอาการอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเหนื่อยง่าย  อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก มีอาการปวดเมื่อย อาการที่รู้สึกว่านอนไม่หลับทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ และอื่น ๆ อีก หลากหลายลักษณะ ซึ่ง ณ ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการในลักษณะนี้อยู่ประมาณ 20-30 % ของผู้ที่ป่วยโควิด อย่างไรก็ตามการรักษาในระบบแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมาตรฐานชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร ดังนั้นจึงได้นำศาสตร์การแพทย์แผนไทย ที่ประกอบด้วยตัวยาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ยาพรรณชาติ ยาธาตุบรรจบ หรือแม้แต่น้ำมันกัญชา ซึ่งสามารถที่จะรักษาอาการของโรคที่เรียกว่าลองโควิด หรือ Post Covid-19 Syndrome ได้เป็นอย่างดี

 

 

 


โดยเบื้องต้นทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการเก็บข้อมูลกว่า 1,400 ราย ในช่วงแรกที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่แพทย์แผนไทยให้บริการประชาชน พบว่าเกือบทุกรายได้ผลในการรักษาที่ดีมาก ดังนั้นจึงมีความประสงค์ มีความตั้งใจที่จะออกมาช่วยมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้การรักษาแบบการแพทย์แผนไทยยังคงอยู่และยั่งยืนต่อไป ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็พยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้สำหรับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจสามารถประสานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือจะติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ เพราะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีการจัดแผนหรือแนวทางในการรักษาโรคลองโควิด พร้อมส่งมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ใช้ในการดูแลรักษาเบื้องต้นในส่วนนี้แล้ว อย่างไรก็ตามหากประชาชนยังมีข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ OA หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด หรือจะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน