ชาวประมงริมเขื่อนลำปาวทำพิธีสืบชะตาปลา

28 พ.ค. 2565


วันนี้ 28 พ.ค. 2565 บริเวณท่าน้ำบ้านนาสีนวล ริมเขื่อนลำปาว ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นางสาวกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธ์  ร่วมพิธีสืบชะตาปลากับชาวบ้านนาสีนวล บ้านโสกทราย  ตำบลสหัสขันธ์  ซึ่งมีนายธวัชชัย  บุญทานันท์  นายก อบต.สหัสขันธ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านบ้านโสกทราย  บ้านนาสีนวล  ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวประมงอีสาน  เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับปลา  ที่เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

ทั้งนี้นายอำเภอสหัสขันธ์  ได้นำชาวบ้านร่วมทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  จากนั้นได้ติดตั้งป้ายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  วางทุ่น  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันที่ท่าน้ำบ้านนาสีนวล  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาน้ำจืด  จากศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งพิธีสืบชะตาปลา ของชาวบ้านริมเขื่อน  ในตำบลสหัสขันธ์  ได้แสดงถึงพลังความรัก สามัคคี และพลังแห่งความเสียสละ ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการกระทำความผิดทางการประมง  ซึ่งชบ้านนาสีนวลได้มีการจัดเวรยามหมู่บ้านเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง

 

 
นางสาวกฤษณา เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นสำนึกรักษ์บ้านเกิด  ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับริมเขื่อนลำปาว รื้อฟื้นพิธีสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในเขื่อนลำปาว เป็นพิธีที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  แม้จะต้องว่างเว้นไปนานถึง 2 ปี  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19   พร้อมติดป้ายประกาศห้ามทำการประมงประจำปี 2565  ในฤดูกาลปลาวางไข่ หรือฤดูน้ำแดง  ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค.  2565  ยกเว้นการทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ตะแกรง สวิง  ช้อน ยอน หรือชนาง ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร  การทำประมงโดยใช้ฉมวก และส้อม ไซตุ้ม อีจู้ ลัน และแหที่ลึกไม่เกิน  6 ศอก (3 เมตร)  ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนมีโทษตามทางกฎหมายปรับ 5,000 – 50,000 บาท  หรือ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง  ทั้งนี้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน

 

 


สำหรับริมเขื่อนลำปาว ท่าน้ำบ้านนาสีนวล  เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  ที่เป็นความต้องการของชุมชน  มีการก่อตั้งเป็นองค์กรประมงท้องถิ่นบ้านนาสีนวล  ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง  เป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง  ที่ดำเนินการโดยกองตรวจการประมง และสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยปี 2565  ได้รับงบประมาณเป็นเงินสด 100,000  บาท เป็นต้นทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชมพิศ ปิ่นเมือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน