เปิดตัวทีมงานคณะทำงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล

27 พ.ค. 2565


นายปรมินทร์   วงษ์เชิดขวัญ  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเปิดตัวทีมงานคณะทำงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล  โดยมีคนที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมจำนวนมาก อาทินายทองแดง เบ็ญปะจัก  กรรมาธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ,หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ในฐานะที่ปรึกษาประจำตัว ,นายสินชัย ลือสุขประเสริฐ ผู้ช่วยดำเนินงาน  แล้วยังมีคนดีใจบุญของชาวสมุทรสาคร และ นักวิชาการ นักธุรกิจ อีกมายอย่างนายเกียรติศักดิ์ อัศวรุ่งฤกษ์
นายทองแดง เบ็ญจะปัก  ได้มอบนโยบายในการทำงานเชิงรุก  เพื่อรับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคลายทุกข์ให้กับประชาชน การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ การมีงานทำ    โดยเสนอโครงการส่งเสริมผู้ก้าวพลาดเพื่อบุคคลที่เคยกระทำความผิดให้ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร มากยิ่งขึ้น   โดยการเสริมศักยภาพฝีมือแรงงานโดยจะมีการประสาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการร่วมพัฒนาฝีมือให้ได้ตามเกณฑ์ของตลาดแรงงาน ระดับฝีมือ   การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก หรือเด็กและเยาวชนถูกละเมิดให้มีทีมการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ในการนี้ยังได้จัดตั้งตัวแทนประจำ ตำบลเพื่อรับเรื่องราวและสังเกตการภายในพื้นที่เพื่อทำให้การประสานงานใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น  หากประชาชนมีข้อร้องเรียนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่ สำนักงาน ส.ส.ทองแดง เบ็ญจะปัก อยู่ในโครงการ ส.ชัยซิตี้ติดถนนพระราม 2

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึก ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน