จ.มหาสารคาม จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

25 พ.ค. 2565


 วันนี้ (25 พ.ค.2565 ) ที่ ลานหน้า อบต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่ ) ประจำเดือน พ.ค.2565 โดยนำประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมย์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน

 

 

 
        นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า  โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ )เป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อออกหน่วยให้บริการประชาชน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ เป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.มหาสารคาม ได้มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,สำนักงานประมง จ.มหาสารคาม มอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 30,000 ตัว ,สำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม  มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ,การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ กว่า 70 หน่วยงาน

 

 

 


สำหรับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม เป็นเรื่องถนนระหว่างหมู่บ้าน บางสายยังชำรุด ประชาชนสัญจรได้ไม่สะดวก ทั้งการเดินทางระหว่างหมู่บ้านและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านแหล่งน้ำ การขุดลอกห้วยคะคาง การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม โดย ผวจ.มหาสารคาม ได้รับเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งทั้งสองเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากยังพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวปลอดสาร เป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง