เมืองชะอำ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถระฯ มอบตราตั้งพัดยศให้พระครูสังฆวิสุทธิ์ในฐานานุกรรม ณ วัดหนองหงส์

18 พ.ค. 2565


           วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งพัดยศ และมอบตรา ให้พระวินัย ถิรญาโณ วัดหนองหงส์  ให้ดำรงตำแหน่งเป็น พระครูสังฆวิสุทธิ์ ในฐานานุกรรมของสมเด็จพระธีรญาณมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมีเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหารเจ้าคณะอำเภอชะอำ เจ้าคณะต.นายาง ต.สามพระยา ต.ชะอำ นายอำเภอชะอำ นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ พระอุโบสถ วัดหนองหงส์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมเมธี ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏหรือสมเด็จพระธีรญาณมุนี เมื่อวันที่5ธันวาคม2553 ที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระธีรญาณมุนีสามารถมีฐานอนุศักดิ์ฐานานุกรม ได้จำนวน10รูปจึงแต่งตั้งให้ พระวินัย ถิรญาโณ อายุ43 พรรษา8วิทยฐานะ นักธรรมเอกวัดหนองหงส์พัฒนา อ.ชะอำ เป็นพระครูสังฆวิสุทธิ์ในฐานานุกรรมของสมเด็จพระธีรญาณมุนี โดยในพิธีพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันให้การมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี คณะสงฆ์10รูปได้ประกอบพิธีเจริญชัยคาถาทอดผ้าบังสุกุล 

  


นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ ได้อ่านสารตราตั้ง พระวินัย ถิรญาโณ วัดดหนองหงส์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น พระครูสังฆวิสุทธิ์ ในฐานานุกรรมของสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมในการนี้สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้กล่าวให้โอวาทแด่คระสงฆ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคณะสงฆ์ พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคีให้แก่เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดหนองหงส์พัฒนาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้านนายอำเภอชะอำได้เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

บรรณรต  เจริญกิจสัมพันธ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน