ประชาชนแห่ลงทะเบียนขอออกต่างจังหวัดจำนวนมาก หลังจังหวัดให้ท้องถิ่นเปิดลงทะเบียนเตรียมพิจารณาอนุญาต

29 เม.ย. 2563


วันที่ 29 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  บริเวณด่านตรวจคัดกรองระหว่างตำบล อาทิ ราไวย์ ,ฉลอง เป็นต้น ได้มีประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากไม่มีงานทำ ไม่มีเงินเดือนและไม่มีค่าเช่าบ้าน ได้ออกมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก หลังจากจังหวัดภูเก็ตให้นายอำเภอทุกอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท้องที่, นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ทำการสำรวจบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดกรอง และพิจารณาอนุญาต เพื่อลดความแออัดของประชาชนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากการสอบผู้ที่มาลงรายชื่อแจ้งความจำนงขอเดินทางออกนอกจังหวัดต่างกล่าวไปในแนวทางเดียวกัน ว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตนเองเป็นอย่างมาก เพราะสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว ซึ่งขณะนี้หยุดงานมาประมาณ 1-2 เดือน และเงินเก็บก็เริ่มหมด ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน  และดำรงชีพ  เพราะมีแต่รายจ่าย ขณะที่ไม่มีรายรับเกิดขึ้นเลย จึงต้องการกลับบ้าน เพราะอย่างน้อยมีที่อยู่ และมีอาหารการกินแม้จะไม่มีรายได้ พอทราบว่ามีการสำรวจความต้องการให้กลับบ้านก็รีบมาลงทะเบียนทันที และหวังว่าจะได้รับอนุญาต เพราะตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกว่า หากต้องอยู่จะทำอย่างไร


สำหรับมติ ที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 24/ 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 มีการหารือแนวทางการสำรวจผู้ที่ตกค้างในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงได้ดำเนินการสำรวจโดยการทำแบบสอบถาม มีการสำรวจจำนวนคน และปลายทางจังหวัดที่ประชาชนตกค้างมีความประสงค์จะเดินทาง  ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้วจำนวนกว่า 14,000 คน สำหรับช่องทางการลงทะเบียนสามารถเลือกดำเนินการได้  2 วิธี  คือ วิธีที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ลงพื้นที่ไป สำรวจประชาชนที่บ้าน วิธีที่ 2 การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ แนวทางการปฏิบัติ เบื้องต้น จังหวัดจะทำบัญชีรายชื่อส่งให้จังหวัดปลายทางเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัว ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ออกจากจังหวัดภูเก็ตจะต้องทำการกักตัวที่บ้านพักจำนวน 14 วัน การคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้จังหวัดกำลัง รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนบริหารจัดการระบายคนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้ง จะมีการบริหารจัดการ โดยทยอยระบายคนให้ออกไปโดยมีการบริหารเวลาเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไม่ติดขัดในห้วงเวลาที่เคอร์ฟิวกำหนด คือช่วง 22:00-04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้การจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ในโอกาสต่อไป

ณัฐวุฒิ ละออสุวรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ภูเก็ต
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน