จ.มหาสารคาม จัดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2565 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ

18 พ.ค. 2565


วันนี้ (18 พ.ค.2565 ) ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ อ.เมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ( OTOP Product Champion : OPC ) จ.มหาสารคาม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.มหาสารคาม เข้าร่วมงาน

 

 

 
นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ  พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ( กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี ในปี 2562 ได้เปิดให้กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ จากเดิมเปิดให้ลงทะเบียน 2 ปีต่อครั้ง ทำให้ยอดการลงทะเบียน ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 จ.มหาสารคาม มีข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,712 ราย/กลุ่ม จำนวนผลิตภัณฑ์ 3,194 ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

 

 

 


โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จัดขึ้นเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนการคัดสรรจะใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภท จัดเป็น 5 ระดับ (5 ดาว )โดยวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร รวม 250 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 114 ผลิตภัณฑ์ ,ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก 68 ผลิตภัณฑ์ ,อาหาร 51 ผลิตภัณฑ์ ,เครื่องดื่ม 3 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 14 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการจะกลั่นกรองให้คะแนนในระดับจังหวัด แล้วส่งผลไปพิจารณาในระดับประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน