ชาวน่าน ร่วมกิจกรรม "วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" เดิน-วิ่ง วันวิสาขบูชา เขาน้อยฟันรัน 2022

17 พ.ค. 2565


วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ประชาชนชาวจังหวัดน่าน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" เดิน-วิ่ง วันวิสาขบูชา เขาน้อยฟันรัน 2022  โดยมี นายดลภาค เนตรใส  นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งที่จุดสตาร์ พร้อมกับมอบรางวัลผู้ชนะในการเดิน-วิ่งในวันนี้   โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับ อำเภอเมืองน่าน  ณ บ้านเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นการร่วมเดิน -วิ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา เกิดสมาธิ-ปัญญา เกิดความอดทน สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เดิน-วิ่ง การกุศล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา kao noi aunrun 2022  โดยตั้งจุดสตาร์ที่บริเวณทางขึ้นพระธาตุเขาน้อย วิ่งไปตามถนน ขึ้นไปถึงเส้นชัยที่บริเวณลานวัดพระธาตุเขาน้อย รวมระยะทาง 4.1 กิโลเมตร ในมาตรการป้องกันโควิด 

 

 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และน่าชื่นชมของจังหวัดกิจกรรมหนึ่ง การจัดงาน มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย และ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป หันมารักสุขภาพ โดยใช้โอกาสนี้ ในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ ลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีงาม น่าสนับสนุน และเห็นว่าทุกฝ่าย ควรร่วมกันผลักดันให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสุขภาวะของคนในพื้นที่ และสังคมโดยรวม

 


โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อาทิ อำเภอเมืองน่าน เทศบาล  ตำบลดู่ใต้ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเขาน้อย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส.จังหวัดน่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ตลอดจนภาคเอกชนร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม "วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" เนื่องในวันวิสาขบูชา ยังได้เข้าร่วมสักการะและเวียนเทียนในภาคกลางคืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเข้า สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอีกด้วย

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์  ผู้สื่อข่าวจังหวัดน่าน   
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน