สุพรรณบุรี ประกวดโคเนื้อแห่งชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่19

14 พ.ค. 2565


             ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดงาน การประกวดโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน  “มหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1” สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย  หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากฟาร์มชื่อดังจากทั่วประเทศ ราคาตั้งแต่หลักหมื่น ไปจนถึงหลักล้าน ส่งโคเข้าประกวดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กันอย่างคึกคัด
ซึ่งมีคณะกรรมการที่มีความรู้อยู่ในวงการโคเนื้อ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีเจ้าของฟาร์มโคชื่อดัง นำโคพ่อพันธุ์ต่างๆ ราคาตัวละหลักแสนไปจนถึง 20 ล้านบาท มาโชว์ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมความสวยงามของโคแต่ละตัว ในงานยังมีการการประกวดแพะ/แกะ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดปลาสวยงาม การประกวดปลาสลิดดอนกำยาน  การจำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูก และการแสดงเทคโนโลยีด้านการเกษตร งานมีไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  


นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่จากภาครัฐปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางนำผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง และส่งเสริมการกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนเกษตรกร ได้มีอาชีพ มีรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป 
ภัทรพล พรมพัก/ สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน