พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน อุทิศถวายพระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร

14 พ.ค. 2565


(14 พ.ค.65) ที่ศาลาพญานาค วัดเทพนิมิตร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระศรีกิตติเมธี รองเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธรรมยุต) และ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร  เป็นประธานฝายสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน อุทิศถวายพระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 ได้มรณภาพลงด้วยโรคปอดติดเชื้อ ด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อที่ 27 มีนาคม 2565  เวลา 01.00 น.  สิริอายุรวม 83 ปี พรรษา 58 โดยมี นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางจิราภรณ์ฉายแสง ที่ปรึกษาพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา  คณะสงฆ์ ข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี

 

 


 พระเทพวิสุทธินายก  ฉายา (ธมฺมปุญฺโญ)  วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ. 4  สถานะเดิม ชื่อ บุญธรรม นามสกุล กาญจนสายทอง  เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 17 เตือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2482 แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ 32 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่ 2เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2506 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ  ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2518 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต)  พ.ศ.2522  เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร  พ.ศ.2529  เป็นพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต  พ.ศ.2532 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร พ.ศ.2533  เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร  พ.ศ.2542  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก -ฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต)  พ.ศ.2543  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครนายก -ฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต)  พ.ศ.2556   เป็น เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต) พ.ศ.2558  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต) และพ.ศ.2564  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 (ธรรมยุต)

 


 

ฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน