องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"

14 พ.ค. 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่  นายประสิทธิ์ ศรทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เปิดการประชุมชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 โดยมี นายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นายอภิมุข เวียงนาค ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นำข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อมาเวลา 14.30 น.บ่ายวันเดียวกัน คณะทั้งหมดได้ร่วมกัน ทำกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" โดยร่วมกันทำความสะอาดภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ซึ่งเป็นจุดเก็บของ จึงได้ร่วมกันดายหญ้า เก็บของ ให้สวยงามสะอาดตา เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย

 

 


 

นายธวัชชัย ถนอม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.แพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน