“โครงการทหารพันธุ์ดี วิถีสามหมอก” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

13 พ.ค. 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกจีรัชญ์  บุญชญา  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและงานตามนโยบายของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  โดยมี พันเอกจิรายุ  จิตธรรม  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 และกำลังพล ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน   

พร้อมกันนี้ ผบ.นทพ. ได้มอบเครื่องปั่นไฟและโคมไฟโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ หนึ่ง นพค.หนึ่งฟาร์ม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งชุมชน โดยมี นายทาดะ  รัตนภัยจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ได้นำตัวแทนครูและนักเรียน เดินทางมารับมอบ เพื่อจะนำไปใช้ในกิจกรรมโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูงห่างไกล และยังไม่มีไฟฟ้าใช้
หลังจากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอำเภอสบเมย สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอกะเหรี่ยง และ เยี่ยมชมโครงการ ฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โครงการทหารพันธุ์ดี วิถีสามหมอก” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ด้านการเกษตรที่เหมาะสม ให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์กับครอบครัวของตนเองได้


พลเอกจีรัชญ์  บุญชญา  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามความก้าวหน้าของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในปีต่อไปจะวางแผนในการพัฒนาอย่างไร โดยเฉพาะ พื้นที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธรรมชาติสูงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้ โดยทางหน่วยได้มีการวิเคราะห์พื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวน เขตป่าอนุรักษ์ ภูเขาสูง ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ทางหน่วยพัฒนาเราจะมุ่งพัฒนาความขาดแคลนเหล่านั้น รวมถึงการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวไปในตัว ซึ่งถือว่าหน่วยทหารพัฒนาเป็นหน่วยแรกๆที่จะเข้าไปพัฒนาในทุกบริบทพื้นที่

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน