ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

13 พ.ค. 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจ แก่นายหนุ่ม  เป็งสุ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 62/4 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย(เพลิงไหม้)ในเบื้องต้น ภายหลังจากได้เหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 นาฬิกา   โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมให้การต้อนรับ
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้มอบหมายให้ นายอำเภอลี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้านและเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัยให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเร่งด่วน พร้อมกับรายงานการให้ความช่วยเหลือให้กับจังหวัดทราบ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)..

 

 

 


กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน