เปิดอย่างเป็นทางการ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน แห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ ที่อำเภอรัตนบุรี

12 พ.ค. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (12 พ.ค. 2565) นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอรัตนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์แรกที่เปิดดำเนินการในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ที่ วัดสร้างบกหนองโป่ง ต.หนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีตัวแทนหัวหน้าส่วนรายการในอำเภอรัตนบุรีและประชาชนในพื้นที่คอยให้การต้อนรับ

  
เมื่อถึงเวลาในพิธีเปิด  นางจุติพร ฝูงใหญ่ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงบุติธรรมอำเภอรัตนบุรี และประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอรัตนบุรี ในนามคณะทำงาน  ก็ได้ขึ้นกล่าวรายงาน ถึงโครงการนี้ ว่า ด้วยกรมคุมประพฤติ มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทั้งในระบบคุมประพฤติและผู้กระทำผิดบ่อย  โดยบูรณาการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด  ได้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคม คือการบูรณาการการทำงานในทุกภารกิจไว้ด้วยกันแบบศูนย์รวม เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำงานในทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติ  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำนเนินงานร่วมกัน จากปัญหาด้งกล่าว กรมคุมประพฤติจึงได้กำหนดกรอบแนวทาง และให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนขึ้น

 

 

โดยการมุ่งเน้นจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้แก่การรายงานตัว การทำงานบริการสังคม การฝึกอาชีพ การจำหน่าย การให้บริการหรือกระจายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอาชีพ  ตลอดจนบริหารจัดการที่พักอาศัยชั่วคราวผู้ถูกคุมประพฤติ  ซึ่งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอรัตนบุรี นับเป็นศูนย์แรกที่ได้เปิดดำเนินการ ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาและความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พระอธิการ ภูมิธนินทร์ สิกขาสโก เจ้าอาวาสวัดสร้างบกหนองโป่ง แห่งนี้  ที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ และอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม อ.รัตนบุรี และ อ.โนนนารายณ์ ที่ได้เข้าร่วมดำเนินการ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่  ทำให้ศูนย์สามารถดำเนินการให้บริการแก่ผู้กระทำผิดได้  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ชมรมรักสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี  มาร่วมทำการแสดงในพิธีเปิด และนอกจากนี้ ยังมีการฝึกอาชีพอิสระในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างชีพและรายได้แก่ผู้ถูกความคุมความประพฤติอีกด้วย
  


จากนั้น นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้ทำพิธีและกล่าวเปิด และรับมอบของที่ระลึก  จากนั้นก็ได้ทำการเปิดป้ายศูนย์ฯอย่างเป็นทางการที่หน้าศาลาอเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ภายในวัด  และเดิมชมกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณศูนย์ฯ ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้  ก่อนจะเดินทางกลับในเวลาต่อมา.


ภาพ / สุรเดช เหลาคำ 
ข่าว / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน