สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

12 พ.ค. 2565


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเสริมสร้างและรักษาวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 193 คน โดยมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมี น.ส.สมพรศรี ชาติมนตรี นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิลาศ วรรณแสง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 น.ส.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 

 

 

 
น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การอบรมเสริมสร้างและรักษาวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยในสังกัดขึ้นในวันนี้ ได้สอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 


ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งยังสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ “ความมีระเบียบ จะก่อให้เกิดวินัย และชาติที่มีระเบียบวินัย สามารถจะสร้างความสำเร็จทุกอย่างได้” ขอขอบคุณคณะผู้จัดการอบรม และวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้  ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงตนในหน้าที่ราชการ และขออวยพรให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ  จ.ศรีสะเกษ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน