โรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมพิจิตรกิจกรรมCSRมอบถุงปันสุขช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตโควิด

12 พ.ค. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ นาคนิคาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรม CSR มอบถุงปันสุขช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตโควิดให้กับชาวบ้าน ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี  ทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวน 1,409 ชุด/หลังคาเรือน


โดยจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดต้นประดู่ โดยมี นายสุรเดช  เปรมปรี  ปลัดอำเภอวชิรบารมี , นายสุทน  เรืองเพชร กำนันตำบลหนองหลุม , นายสุชาติ ราญพล ปลัด อบต.หนองหลุม, นายสุรพล  สิริปิยานนท์ สสอ.วชิรบารมี และผู้นำชุมชนร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมอบสิ่งของซึ่งเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้ประสบวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด แต่ปัจจุบันสถานกาณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว   

   


สำหรับ บริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร จากการที่มาดำเนินกิจการในพื้นที่ก็มีการสานสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงโรงงานก็มีการจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นให้ได้ทำงาน ให้ได้มีงานทำมีรายได้เรียกได้ว่าอุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอีกด้วย

สิทธิพจน์  จ.พิจิตร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน