ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันห่มผ้าองค์พระธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

11 พ.ค. 2565


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งบรรจุในตนโททองคำ น้ำหนัก 80 บาท ที่ประดิษฐานบนรถบุษบกที่สร้างด้วยไม้สักทอง และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะพระราชทานประดิษฐานโต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันห่มผ้าองค์พระธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565 อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วย วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ  เวลา 19.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

วันพุธที่  11 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ  เวลา 19.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ  เวลา 19.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ  เวลา 19.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน


วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พิธีฝังค้างน้ำ (ฝังเสาสสิงเพื่อชักดึงน้ำขึ้นไปสรงองค์พระบรมธาตุ) พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ เวลา 19.00 น.  ชมประเพณีการฟ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยของคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป ณ บริเวณลานหอกังสดาล และ การแข่งขันการประกวดฟ้อนเล็บระดับประชาชนทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรแด่พะภิกษุ-สามเณร จำนวน 59 รูป  เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ณ บริเวณถนนสะพานท่านาง เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร ในพระวิหารต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ  เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ น้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ จากศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเข้าสู่บริเวณพิธี และพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะ และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ น้ำทิพย์ทั้ง 7 อำเภอ  เวลา 19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา สวดเบิกตามพระวิหารต่าง ๆ

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน