สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ลงพื้นที่ ”โคกหนองนาบุญ108” บ้านกุ่มบางบาล ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

5 พ.ค. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ โคกหนองนาบุญ 108 “ หมู่ 9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นำโดย นางสาวภัทรกร พิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติกร ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 41 จำนวน 49 คน มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมี ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ โคกหนองนาบุญ 108 “ พร้อมด้วยนายชูเกียรติ  บุญมี  นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล นายปราโมทย์  กิจปลื้ม ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายมิตรชัย  ศรีผ่าน  พัฒนาการอำเภอบางบาล  คณะวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านคอยให้การต้อนรับ 

นางสาวภัทรกร พิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติกร  กล่าวว่า ในการนำคณะนักศึกษาหลักสูตรนิติกร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ โคกหนองนาบุญ 108 “ ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ประสบการณ์จากสถานที่จริง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และ งานในหน้าที่ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในโอกาสต่อไป

เสียง นางสาวภัทรกร พิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติกรนายชูเกียรติ  บุญมี  นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล กล่าวว่า ตนก็เคยศึกษาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แห่งนี้มาก่อน  การที่นักศึกษาหลักสูตรนิติกร ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานเรียนรู้จากสถานที่จริง จะได้รับรู้ถึงปัญหา และการแก้ปัญหา เวลาที่มีการตรวจรับงาน ว่าขั้นตอนการทำงานในบางครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ หากยึดตามหลักการอย่างเดียวก็จะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตในชุมชนในแต่ละชุมชนที่ไม่เหมือนกัน ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานราชการ กับ การดำรงชีวิตของชาวบ้านไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ อยู่ที่ความเข้าใจปัญหา การแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ตนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางบาล ยาวนานมาหลายปี จึงรับรู้ถึงปัญหาของชุมชน และหาทางแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน

ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ โคกหนองนาบุญ 108 “ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ถือเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันที่มีแบบแผน หลักการ ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ครอบครัว   อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกทักษะ เรียนรู้ทางวิชาการของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้มาศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้เรียนรู้จากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ที่เป็นโคก เป็นหนอง และนา ในการทำเกษตรแบบพอเพียงเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

 

เสียง นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางบาล

ทางด้านนายมิตรชัย  ศรีผ่าน  พัฒนาการอำเภอบางบาล กล่าวว่า  ในวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับ มาให้ความรู้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 41 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้  สำหรับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ โคกหนองนาบุญ 108 “ ของดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี แห่งนี้นับเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากร ที่ดี เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ซึ่งดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี ท่านก็เป็นจิตอาสาที่นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้ก้าวไปข้างหน้า มีคณะต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูแนวคิด แนวทางเพื่อไปปรับใช้ในชุมชน ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน นับเป็นเรื่องดีที่เราจะมีภาคเครือข่ายในการขยายแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากยิ่งขึ้น

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน