ทำนาแบบโบราณ ชาวบ้านยโสธรใช้ควายไถนาเพื่อประหยัดต้นทุนทำนา

5 พ.ค. 2565


วันนี้ 5 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่ายังมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งที่ยังคงยึดอาชีพการทำนาแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้ โดยใช้ควายในการไถนาและคราดนาแบบโบราณ ซึ่งควายที่นำมาใช้ไถนาก็จะเป็นควายของตนเองที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์แล้วส่งขายเป็นรายได้และอีกบางตัวก็จะนำไปฝึกให้ไถนาได้เพื่อจะได้นำไปเป็นแรงงานในการไถนาปักดำต้นข้าวเลี้ยงชีพสมาชิกในครับครัวเรื่อยมากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งการใช้ควายไถนานอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการทำนาแบบโบราณเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักอาชีพชาวนาแล้วยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำนาในแต่ละปีไม่สิ้นเปลืองเงินในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมใส่รถไถนาเหมือนกับคนอื่น และมูลสัตย์จากการเลี้ยงควายก็จะนำไปใส่นาข้าวให้เป็นปุ๋ยได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 
นายทักษิณ  พลไชย อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 397 หมู่ 1 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ชาวนาที่ใช้ควายไถนา บอกว่า ตนมีที่นาอยู่ทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ และจะใช้ควายไถนาเพื่อปักดำนาเป็นประจำทุกปีมานานกว่า 10 ปี แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำนาไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมรถไถนาเหมือนกับคนอื่น และตนยังเน้นการทำนาอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลควายที่เลี้ยงเอาไว้ในการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงอีกด้วย โดยขณะนี้ตนเลี้ยงควายเอาไว้ทั้งหมด จำนวน 6 ตัว มีควายที่ฝึกให้สามารถไถนาได้ จำนวน 2 ตัว ควายเผือก 1 ตัวและควายดำ 1 ตัว เพื่อจะได้สลับเปลี่ยนกันในการไถนาในแต่ละวัน ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์เพื่อส่งขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ตนมีควายที่ไถนาได้อยู่หลายตัวแต่มีคนสนใจอยากได้จึงขายไปตัวล่าสุดขายไปในราคา 190,000 บาท  และควายเผือกตัวที่ไถนาอยู่นี้ตนซื้อมาในราคา 70,000 บาท เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบันอายุ 4 ปี และมีคนสนใจอยากได้หลายคนแต่ตนไม่ขายเพราะต้องการเก็บเอาไว้ใช้ไถนาเลี้ยงชีพตนเองต่อไป เพราะควายเผือกตัวนี้ไถนาได้ ใจเย็นไม่ดื้อรั้นสอนง่ายและขยันในการไถนา

 

 


ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยโสธร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน