ใกล้ฤดูทำนา สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เดินหน้าส่งเสริมการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

3 พ.ค. 2565


วันนี้ 3 พ.ค. 2565 ที่ “ไร่แสนดี” ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายบรรจง แสนยะมูล ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  นายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาส่งเสริมการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอย่างถูกต้อง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขณะนี้ใกล้ฤดูทำนา "ปุ๋ยหมัก-น้ำหมักชีวภาพ"  จะลดต้นทุนการผลิต ขับเคลื่อนการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำเป็นปุ๋ยชีภาพให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม รวมถึงต่อยอดกันในชุมชนเพิ่มช่องทางหารายได้ให้มีความมั่นคงในอนาคต

 

 

 
 โดยนายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ พด.1-14 เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งจุลินทรีย์กำจัดเชื้อในดิน เกษตรกรสามารถนำวัสดุจากพื้นที่เกษตรและครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีและสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันขึ้น พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย และวิธีการนำใช้ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อยอดนำไปผลิตใช้ในพื้นที่ของตนเอง และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้เกษตรกร อีกทั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

 

 


 นายบรรจง แสนยะมูล หมอดินอาสา จังหวัดมหาสาราคม กล่าวว่า ตนเองประกอบอาชีพเกษตรกร ประสบความสำเร็จในการนำความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน แก้ไขปัญหาเรื่องดินทราย ด้วยการทำสารปรับปรุงดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ปัจจุบัน “ไร่แสนดี” เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้นแบบ แหล่งศึกษาหาความรู้ ศึกษาดูงาน สำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่สนใจจะไปศึกษาหาความรู้ได้เข้ามาอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นจำนวนมากปีละกว่า 2,000 ราย

 ทั้งนี้หากเกษตรกรหรือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง อยากจะลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  หรือโทรสายด่วน 1760 …  

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง