เรือนจำนนทบุรี จับมือ3บริษัทเซ็นต์ เอ็มโอยู สร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

29 เม.ย. 2565


วันที่ 29 เม.ย.65 เวลา 14.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ดร.สุเทพ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด นางกฤษฎา นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และนางสาวจิรภา จิตรภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัดร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีนโยบายอันเป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบทวิภาคี ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเรือนจำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีควาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก ได้อย่างปกติสุข ภายหลังพ้นโทษ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 3 หน่วยงานได้แก่ 1. บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด ด้านการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฝึกสอน ฝึกอบรมและฝึกทักษะ และพัฒนาต่อยอดการฝึกทักษะกีฬามวนไทย ให้กับผู้ต้องขังเพื่อก้าวไปสู่ การเป็นนักมวยอาชีพ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬามวย รวมถึงการจัดการแข่งขันเพื่อสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างการยอมรับผู้ต้องขังกลับสู่สังคม 2.โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ ประสานความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การยกระดับฝีมือแรงงาน และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะด้านศิลปะการปรุงอาหาร การประกอบอาหารคาว - หวาน งานศิลปะหัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์และวิชาชีพแขนงต่างๆ และ3.บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัดประสานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สบู่การประกอบอาหารคาว – หวาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่างๆตามความต้องการของตลาด


นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษต่อไป

   สาโรจน์ สว่างศรี / ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นนทบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน