สบอ.3 เพชรบุรี จัดโครงการ ทส.พบปะเครือข่าย อส.อส. พร้อมมอบเงินอุดหนุนแก้ปัญหาไฟป่า

28 เม.ย. 2565


วันที่ 28 เมษายน 2565  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการพบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) มอบเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย  ผอ.สำนักฯ ผอ.ทสช.3 ผอ.ส่วนฯ หน.อุทยานและส่วนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถานีไฟป่าหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรีได้จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวบรวมประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนดำเนินการตามภารกิจต่างๆของกรมอุทยาน   มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 60 เครือข่าย   เครือข่ายหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9 เครือข่าย  เครือข่ายหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 182โครงการ   และเครือข่ายโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า 8โครงการ พร้อมจัดทำแผนปรับปรุงเครือข่ายต่างๆให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน  ภายใต้ชื่อเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  โดยดำเนินการกิจกรรมต่างๆของแต่ละเดือนพร้อมสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเครือข่ายละ 1แสนบาท  และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 13 เครือข่าย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 22 เครือข่าย   


พร้อมกันนี้ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  เครือข่ายละ 5หมื่นบาท รวม10 เครือข่าย ก่อนเดินเยี่ยมชมเครือข่าย กลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและของเหลือใช้จากชุมชนบ้านรางจิก  กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  ลุ่มอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยกวนบ้านวังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี     กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านตะแบกโพรง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ   พร้อมเยี่ยมชมบูสการท่องเที่ยวของกลุ่มเครือข่ายปากน้ำปราณบุรี   สถานีไฟป่าหุบกะพง  และกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมโครงการ

 

/////////////  บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน