เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะสงฆ์ แจกข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

28 เม.ย. 2563


ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 27 เม.ย.63 พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  พร้อมด้วยพระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์  เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส พระอารามหลวง พระครูเวฬุวันพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดใหม่โสมนรินทร์  พระครูโกศลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดตองปุ  ร่วมกันแจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้กับญาติโยมผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช  ที่ บริเวณศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ย ท้ายวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เสียง พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์โลกระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามพระดำริของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งนี้ เป็นศูนย์ธารน้ำใจที่ 6  มีประชาชนจำนวนมากมารอเพื่ออาหารกลับไปรับประทาน โดยทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดหาข้าวกล่องไว้แจกจ่ายประชาชนวันละ 500 กล่อง มีขั้นตอนในการดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ที่มารับอาหารกล่องจะต้องสวมหน้ากากอนามัย  หรือผ้าปิดปาก  มีการวัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นั่ง และ เข้าแถวเว้นระยะห่าง 1 เมตร ทุกคน 


สำหรับโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์โลกระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ดร.จิระพันธ์  พิมพ์พันธุ์  นายวรพจน์  ด่านชัยวิจิตร  อาจารย์ปัญญา  น้ำเพชร  กลุ่มแชร์พี่น้องบ้าน ร.1 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบต่างๆที่นำมาประกอบอาหาร และ เครื่องดื่ม ไว้แจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน