ม.ราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายผนึกกำลังพื่อส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในระดับอาเซียน

13 เม.ย. 2565


          วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา13.30 น.ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.พจนีย์  สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี   นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายสมโภชน์  ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายสาธิต ยอดดำเนิน รองนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา สาขากาญจนบุรี และ นายเทอดศักดิ์ กิตติวรากูร ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-พม่า บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี


ร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดร.ณรงค์  พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา  ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากรและการวิจัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับความร่วมมือภาคีเครือข่ายอาเซียนศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี-เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวาย และอาเซียนศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน