มหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติ

5 เม.ย. 2565


วันนี้ (5 เมษายน 2565)เวลา 09.00น. ที่บริเวณอาคารพิรุณาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาถึงนี้ ตลอดจน สร้างการรู้ และมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย จังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา และประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม การลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการสาธิตการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุใหญ่

 

 

 

 

 
ร้อยตำรวจเอกตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จังหวัดมหาสารคามมีสถิติอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 เฉลี่ยปีละ 38 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 37 ราย และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 5 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเมาสุราแล้วขับรถ พฤติกรรมเสียง ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต คือ การไม่สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์

 

 

 


ด้วยสาเหตุของอุบัติเหตุที่กล่าวมานี้ อุบัติเหตุทางถนนจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2564 ณ ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นจุดอำนวยการในการติดตามสถานการณ์ด้านการจราจรและอุบัติเหตุทางถนน ตลอด 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วย ความปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ โดยในปีนี้ กำหนดให้ใช้หัวข้อในการรณรงค์ ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ  ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง