เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ฯ เยี่ยมโรงทานของวัดจินดามณี และมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

26 เม.ย. 2563


วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือ(โรงทาน) ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี   ชาวจังหวัดสิงห์บุรี สำนึกและปลื้มปิติในความเมตตาที่มีต่อคณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นขวัญและกำลังใจอย่างที่สุด และในวันนี้ ศูนย์ช่วยเหลือโรงทานวัดจินดามณี ได้จัดถุงยังชีพ เพื่อแจกให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ยากไร้และขาดแคลน ในเขตอำเภอพรหมบุรี จำนวน 200 ชุด
ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดเมตตาถุงยังชีพแก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จำนวน 10 ถุง พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบถุงยังชีพแก่ตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 10 ถุง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน ท่านละ 10 ถุง


จังหวัดสิงห์บุรี มีศูนย์ช่วยเหลือ(โรงทาน) ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 14 ศูนย์ ดังนี้ 1.วัดโบสถ์ พระอารามหลวง (ธรรมยุต) อำเภออินทร์บุรี 2. วัดกระทุ่มปี่ 3.วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 4. วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  5.วัดศรัทธาภิรมย์ 6.วัดโพกรวม 7.วัดสังฆราชาวาส 8.วัดจินดามณี 9.วัดอัมพวัน 10.วัดกลางชูศรีเจริญสุข 11.วัดม่วงชุม 12. วัดโบสถ์ 13. วัดโพธิ์เก้าต้น และ 14. วัดสิงห์สุทธาวาส

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สิงห์บุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน