"เปลี่ยนสายแว้นให้เป็นสายเวิร์ค" ศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชนสิงห์บุรี อาสาสองล้อเพื่อผู้ยากไร้สู้โควิด

26 เม.ย. 2563


วันที่ 26 เมษายน 2563 นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Lion Go สู้โควิด อาสาสองล้อเพื่อผู้ยากไร้ โดยศูนย์ป้องกันโควิด ภาคประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการขับเคลื่อนภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเดินทางในการเข้าถึงอาหารของกลุ่มผู้ยากไร้ ซึ่งมีกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะจำนวน 200 คัน เป็นผู้ส่งมอบอาหารจากจุดบริจาคอาหารของศูนย์ฯ ทั้ง 11 ศูนย์ ส่งถึงบ้านกลุ่มผู้ยากไร้จำนวน 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุยากไร้ ผู้พิการทางร่างกาย (โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของ ฯ ณ ศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ฝาครอบครอง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี คุณธีรเศรษฐ์ พัฒนวราพงษ์ (เอ็ดดี้)  ปลัดอำเภอเมืองสิงห์บุรี ข้าราชการ พนักงาน อปท. เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. อาสาสองล้อ ทุกภาคส่วนร่วมมีส่วนร่วมช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19  กลุ่มจักรยานยนต์ได้ส่งอาหาร ณ จุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี ชาวบ้านที่มารับอาหารต่างดีใจที่ได้รับแจกอาหาร


คุณธีรเศรษฐ์ พัฒนวราพงษ์ (เอ็ดดี้) เปิดเผยว่า  กิจกรรม Lion Go สู้โควิด อาสาสองล้อเพื่อผู้ยากไร้ โดยนำ เด็กแว้น กลุ่มต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ชวนมาทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยการให้มาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร ไปสอบถามคนในหมู่บ้านตนเอง นำรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ส่งให้ ศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชน นำอาหารไปแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สิงห์บุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน