ศรีสะเกษ สมาชิกโดนโกงเงินผีบุกร้องลุงตู่ผ่านแรมโบ้อีสานสมาคมค้างจ่าย 1,400 คน เป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาท

26 มี.ค. 2565


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  นางนุชนารถ ใยรักษ์ อายุ 34 ปี แกนนำสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  ตนพร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 10 คน  ได้เดินทางไปที่กรุงเทพฯ เพื่อไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก รมต.ผ่าน ดร.เสกสกล  อัตถาวงศ์  ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฏร และ ป.ป.ช. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เนื่องจากว่าญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน  1,400 คน ยังไม่ได้รับเงินฌาปนกิจศพ  โดยยอดเงินผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น ประมาณ  1,500 ล้านบาท  โดยสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.อุทุมพรพิมัย จ.ศรีสะเกษไว้แล้ว เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 

 
นางนุชนารถ ใยรักษ์ อายุ 34 ปี เปิดเผยว่า ตนเป็นบุตรสะใภ้ของ นายสีทา ใยรักษ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มี ดร.สามัคคี เดซกล้า เป็นนายกสมาคมฯ  และคณะ กรรมการ  หลังจาก นายสีทา ใยรักษ์ เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 ได้ไปยื่นเรื่องขอรับเงิน

สงเคราะห์ศพและสมาคมฯ ได้ออกเอกสารแจ้งรายละเอียดประกอบด้วย วงเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ 300,000 บาทหัก 3 รายการ คือ 1. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกที่เสียชีวิตที่ต้องจ่ายให้ครบ 25 ปี (5050*15) เป็นเงิน 75,750 บาท 2. เงินที่เก็บจากสมาชิกเข้าแทน 5 ปี เป็นเงิน 25,300 บาท 3. เงินค่าบริหารจัดการศพ 9,000 บาท รวมหัก 110,050 บาท คงเหลือ 189,950 บาท สมาคมฯ ส่งตัวแทนมามอบป้ายในงานฌาปนกิจศพ

จำนวน 300,000 บาท แต่มอบเงินครั้งแรก 50,000 บาท คงเหลือ 139,950 บาท จะเห็นได้ว่าสมาคมฯ ไป

มอบป้ายในงานศพเป็นตัวเลขเต็มจำนวน แต่ในความเป็นจริงมีรายการหักเงินจากยอดเต็มเป็นจำนวนมาก

คงเหลือให้ทายาทได้รับเพียงจำนวนหนึ่ง และการจ่ายเงินของสมาคมฯให้แก่ทายาทยังได้ไม่ครบตามจำนวน

ที่แจ้งว่าจะจ่าย จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินที่คงเหลือทั้งที่ได้ติดต่อทวงถามเรื่อยมา  ต่อมาข้าพเจ้าและแกนนำสมาชิกได้รวบรวมข้อมูลจึงพบว่าในปัจจุบันนี้สมาคมฯ มีสมาชิก 45.000 คน เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกรายละ 5,000 บาท แต่สมาคมฯยังไม่จ่ายเงินครบแก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯที่เสียชีวิต ประกอบด้วย สมาชิกของสมาคมตายลงตั้งแต่ปี 63,64,65 ยังไม่รับเงินเลย เดิมเรียกเก็บ 5,000 บาท ปี 2565 เรียกเก็บเพิ่มอีก 2,000 บาท  ถึงแม้สมาชิกจ่าย 5,000 + 2,000 บาท สมาคมยังไม่มีเงินพอจ่ายให้คนตายตั้งแต่ปี 63,64,65  ซึ่งตนและแกนนำสมาชิกสมาคมฯ ได้ร้องขอความเป็นธรรมให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมฯ ข้างต้นกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลางแล้ว ซึ่งจากการไปติดตามได้รับคำตอบว่า ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามกฎหมาย  ทำให้สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 45,000 คน ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอให้ นายก รมต.และคณะส่วนราชการที่ตนและคณะไปยื่นหนังสือได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินของญาติที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนต่อไปด้วย

 

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้าน ดร.สามัคคี  เดชกล้า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ สชสท /2565  ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565 เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564 โดยข้อความในหนังสือระบุว่า ด้วยสมาคมฯ ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม ร.ร.กำแพง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยให้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 29 มี.ค. 2565 ณ สำนักงานสมาคมหรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 045 – 910049, 088-7665144

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน