เกมส์พลิก!!ศาลปกครองทุเลาการบังคับตามประกาศอำเภอให้นายก ทต.พรหมคีรีพ้นจากตำแหน่ง

13 มี.ค. 2565


               ศาลปกครองทุเลาการบังคับตามประกาศอำเภอให้นายก ทต.พรหมคีรีพ้นจากตำแหน่ง-ทำให้ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรียังไม่พ้นจากตำแหน่ง-ในขณะที่ ผอ.กกต.ท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกการรับสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งนายก ฯแทนตำแหน่งที่ว่างออกไปจนกว่าจะมีมติพิจารณากำหนดแนวทางต่อไป

               จากกรณีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี ได้ทำหนังสือลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 แจ้งผลการสอบสวนคุณสมบัตินายสถิตย์ นนทโชติ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ที่ถูกนายเอราวัช สวัสดิสาร ซึ่งเป็นผู้ร้องตามหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัตินายสถิตย์ นนทโชติ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี และให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีคุณสมบัติขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (10) บุคคลผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด ทั้งนี้เพราะมีหลักฐานว่าศาลจังหวัดปากพนังได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 253/2532 ว่านายสถิตย์ ฯ กระทำความผิด "ชิงทรัพย์" ให้จำคุก 16 ปี แต่จำเลยรับสารภาพ จึงลงโทษจำคุก 7  ปี ซึ่งท่านเห็นว่านายสถิตย์ ฯ ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (10 ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2564 ทั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอข่าวมาแล้วนั้น


              
(13 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางนายพีระยุทธ ทองประดู่ ผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลพรหมคีรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี(ผถ.1/1) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 แทนตำแหน่งที่ว่างโดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18  เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 24 เมษายน 2565 อย่างไรก็ตามทางนายสถิตย์ นนทโชติ ได้ยื่นร้องศาลปกครอง คัดค้านคำสั่งและให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ อำเภอพรหมคีรี ที่ 45/2565  เรื่องวินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ของนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี ตามหนังสือลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

               ซึ่งต่อมาเมื่อสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้แจ้งคำสั่งศาลคดีหมายเลขดำที่ 44/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565  ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศอำเภอพรหมคีรี ที่ 45/2565เรื่อง วินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565  อันมีผลให้ความเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรีของนายสถิตย์ นนทโชติ ยังไม่พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ด้วยเหตุดังกล่าวเทศบาลตำบลพรหมคีรี จึงไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลพรหมคีรีต่อไปได้


              


โดยล่าสุดนายพีรยุทธ ทองประดู่  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมครีได้มีคำสั่งด่วนที่สุดที่ นศ (ลต.) 54097/1008 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่องยกเลิกการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างทางจึงของดการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ระหว่างวันที่ 14–18  มีนาคม พ.ศ.2565 จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติพิจารณากำหนดแนวทางต่อไป.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน