ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ มอบของช่วยเหลือศูนย์บำบัดยาเสพติด หลังโควิดกระทบหนัก

11 มี.ค. 2565


วันนี้ 11 มี.ค.2565 ที่ศูนย์เวชธรรมปฏิบัติสากล  ต.โนนย้ำเกลี้ย   อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  สั่งการให้  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  จ.อ.ประสงค์  จันทร์กระจ่าง  ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารแห้ง และพืชผักผลไม้ ที่เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และข้าวสารอาหารแห้งจากพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ถวายแด่พระครูปริยัติชัยการ  ผอ.ศูนย์เวชธรรมปฏิบัติสากล  เพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้บำบัดยาเสพติดที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้งหมด 26 รูป

 
จ.อ.ประสงค์  จันทร์กระจ่าง  ป้องกันจังหงหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดทุกๆ คนที่เข้ามาต้องอุปสมบท หรือ บวชชีพราหมณ์  โดยมีระยะเวลาการบำบัดที่ 3-6 เดือน บางรายก็บวชจำพรรษาต่อ  เป็นการบำบัดวิถีธรรมที่ได้ผล  โดยสถานการณ์โควิด19 ทำให้พระสงฆ์ในวัดต้องงดบิณฑบาต  และทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ทราบถึงปัญหาจึงได้สั่งการให้เร่งหาวิธีช่วยเหลือ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  (ดร.) รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ระดมข้าวสารอาหารแห้งมาถวายวัดจำนวนมาก  ซึ่งระยะยาว คงต้องหารือกับทางพื้นที่ต่อไป  เพราะศูนย์บำบัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งพิงของผู้เดือดร้อนทั้งครอบครัวที่พลาดพลั้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จับ บำบัด เยียวยา รักษา  จำเป็นต้องมีแผนระยะยาว เข้าไปดูแลช่วยเหลือศูนย์บำบัดแห่งนี้ฯ

 


พระครูปริยัติชัยการ  กล่าวว่า  สำหรับศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดของผู้ที่หลงผิด  มีความสมัครใจต้องการอยากเลิกจากยาเสพติด  ซึ่งรองรับได้ถึง 50 คน  ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัด 26 ราย / รูป โดยทุกคนที่เข้ามาร่วมตามขั้นตอนต้องบวชหรือบรรพชา ตามแต่ความเหมาะสม  ซึ่งจะใช้วิถีธรรมะช่วยบำบัดเพื่อให้หลุดพื้นจากบ่วงยาเสพติด อย่างไรก็ตาม  ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด19 ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่  ทำให้ต้องงดบิณฑบาต  ซึ่งทำให้กระทบความเป็นอยู่ของผู้บำบัดซึ่งอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ภายในศูนย์ ขาดแคลนทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด และเครื่องอุปโภคบริโภค  พื้นที่ของศูนย์ฯ 8 ไร่ จะปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงา  ส่วนพืชผักสวนครัวอาศัยจากในหมู่บ้าน  สำหรับการบำบัดยาเสพติดยังคงดำเนินปฏิบัติต่อไป  และจากการดูแลผู้เข้าบำบัดอย่างใกล้ชิด สาเหตุที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาจากสภาพแวดล้อม  ภาวะเครียด และพบว่าอาการของผู้รับการบำบัดจะรุนแรงยิ่งขึ้นจึงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าเดิมเพื่อให้หายขาดหลุดพ้นบ่วงยาเสพติด

 

 

ภาพ/ข่าว ชมพิศ ปิ่นเมือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน