ทหารพันธุ์ดี ร.8 ต้อนรับเยาวชน ศึกษาเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยเท้าพ่อ"

11 มี.ค. 2565


 วันนี้ 11 มีนาคม 2565 ที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น   นักเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษา ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำโดยคณะครูอาจารย์ และนักเรียน เยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกพืชผักพระราชทานชนิดต่างๆ ใน “กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง”ซึ่ง “ทหารพันธุ์ดี” ให้การต้อนรับ สำหรับพืชผักพระราชทาน ได้แก่  พริกพันธุ์จินดา, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์, มะเขือเจ้าพระยา, ผักกูด, กระเพรา, พืชผักตามฤดูกาลต่างๆ และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช การเพาะต้นกล้า รวมทั้งการปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ, ไก่ชีขาว, ปลาหมอเทศ, ปลาตะเพียน, ปูนา, การเลี้ยงกบทุ่งกุลา  และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯในโครงการฯ  พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติม  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทางโรงเรียนยังขอรับการสนับสนุนชุดวิทยากร จากโครงการ ทหารพันธุ์ดี ร.8 เพื่ออบรมเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในให้กับนักเรียน ร่วมถึงการทำแปลง และการเตรียมดิน เพื่อให้เป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนักเรียน และการต่อยอด  ( โครงการเยาวชน ต้นกล้าพันธุ์ดี )

 

 

 
ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน