สมาคมสื่อฯเมืองคอนทำกิจกรรม “5 มีนา วันนักข่าว”เยียมมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง-เข้าวัดทำบุญอุทิศให้เพื่อนสื่อมวลชนที่เสียชีวิต

5 มี.ค. 2565


               สมาคมสื่อเมืองคอนทำกิจกรรม “5 มีนา วันนักข่าว” เยียมมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนสันติ (หน้าแขวง) พร้อมชวนกันเข้าวัดทำบุญอุทิศให้เพื่อนสื่อมวลชนที่เสียชีวิต ณ.วัดบุญนารอย (จำปาขอม)-เจ้าอาวาสฝากนักข่าวทั่วประเทศมุ่งนำเสนอข่าวดีช่วยสังคมให้เกิดความสงบสุข

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 มีนาคม 2565 ยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคม ณ นายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม. นายสิวะ พันธภาค อุปนายก ฯพร้อมสื่อมวลชนสมาชิกสมาคม ฯ ร่วมกับชมรมคนทำความดีสันติ ชุมชนสันติ (หน้าแขวง) เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช  รวมกหว่า 30 คน ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2565 โดยได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงหลายรายในชุมชนสันติ (หน้าแขวง) ท่ามกลางมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งคัด

               หลังจากนั้นคณะ ฯได้เดินทางไปยังวัดบุญนารอบ (จำปาขอม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อทำบุญถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะบรรดาสื่อมวลชขนทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วประเทศทั่วโลก โดยมีนางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีพระมหาบวร ปวรธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา และโอกาสเดียวกันนี้ได้ถือฑโอกาสทำบุญครบรอบการเสียชีวิต 3 ปีให้กับคุณพ่อวิโรจน์ อินทศิลา บิดาของนายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่ออาวุโส และประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ด้วย          

  

คลิป 2 กิจกรรมวันนักข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   นายยุทธนา แต่งวงศ์ กล่าวว่า ตามปกติในวันนักข่าวของทุกปีทางสมาคม ฯจะจัดกิจกรรมทั้งด้านสาธารณะกุศลและการพบปะสังสรรค์ในหมู่สื่อมวลชนและส่วนราชการต่าง ๆ แต่ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ต้องหยุดหรือลดการจัดกิจกรรมลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563  ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนมีนโยบายสำคัญนอกเหนือจากการติดตามทำข่าว คือการต่อยอดช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทุกข์ได้ยาก ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่าง ๆรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ข่าวนคร 24 ชม. เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และทางสมาคมได้เข้าไปขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือจนสำเร็จจำนวนมาก และจะยึดมั่นในแนวนโยบายดังกล่าวตลอดไป       

       


ทางด้านพระมหาบวร ปวรธมฺโม กล่าวว่า วัดบุญนารอบ หรือวัดจำปาขอม เป็นที่มุ่งเน้นเรื่องกิจกรรมสาธารณะกุศล โดยฉพาะการเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ที่ก่อนหน้านี้วัดส่วนใหญ่ไม่รับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด และมีการประท้วงกันอย่างกว้างขวาง อาตมาจึงเปิดวัดบุญนารอบรับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 โดยใช้เมรุหรือเตาเผาประสิทธิภาพสูง ซึ่งทางญาติโยมรอบวัดก็ไม่ขัดข้องจึงรับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิดฟรีมาโดยตลอด ในบางวันที่มีผู้เสียชีวิจจำนวนมากทางวัดต้องเผาตลอดทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องสูงสุดวันละ 6 ศพ จนถึงปัจจุบันวัดบุญนารอบฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 แล้วจำนวน 189 ศพ  และในปัจจุบันทางสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์มีนโยบายให้ทุกวัดรับฌาปนกิจศพผู้เดสียชีวิตจากโรคโควิด ทำให้วัดต่าง ๆ เปิดรับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้น สามารถบางเบาภาระของวัดบุญนารอบหรือวัดจำปาขอมได้ไม่น้อย  นอกจากนี้ทางวัดยังมีศูนย์พระกิลานุปัฏฐาก ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และญาติโยมที่ป่วยติดเตียงไร้ญาติปรนนิบัติดูแล ในปัจจุบันมีพระสงฆ์พิการและอาพาธที่อยู่ในความดูแล 1 รูป ฆราวาส 1 คนซึ่งทางวัดจะมีอาสาสมัครคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งป้อนน้ำป้อนข้าว นำส่งโรงพยาบาลตามแพทย์นัด จะดูแลกันจนมรณภาพหรือเสียชีวิต หากเสียชีวิตก็จัดบำเพ็ญกุศลศพให้อีกด้วย

               “สื่อมวลชนเป็นบุคคบลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเป็นอย่างมากและเนื่องในวันนักข่าวอาตมาอยากจะขอฝากสื่อมวลขชนทั่วประเทศให้เปลี่ยนทัศนะคติในการนำเสนอข่าวที่ดี ๆ ขึ้นหน้า 1 หรือเป็นข่าวเดินบ้าง เพราะส่วนใหญ่หากเป็นข่าวดีก็จะไม่ได้รับการพิจารณานำเสนอหรือนำเสนอเป็นข่าวเล็ก ๆ ในขณะที่ถ้าข่าวไม่ดี ฆ่ากันตาย ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ คนเมายาเสพติดคลุ้มคลั่งอาละวาดฆ่าคนตายหรือข่าวอาชญากรรมรุนแรงจะถูกนำเสนอเป็นข่าวเด่นข่าวหน้า 1 และนำเสนอเกาะติดต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการรับรู้และพฤติกรรมของคนในสังคม เกิดการเลียนแบบและก่อเหตุรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม จริยธรรมอันดีของบ้านเมือง ไม่เป็นผลดีเลย แต่อาตมาไม่ได้ให้ยุติการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่หากเป็นข่าวร้าย ไม่ดี ก็เสนอเป็นข่าวเล็ก ๆ เป็นข่าวหน้า 2 หน้า 3 ก็ได้ หากข่าวดีมีผลในทางบวกได้ถูกนำเสนอทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง คนในสังคมก็จะหันมาแข่งขันกันทำความดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลงความสงบสุขร่วมเย็นก็จะเกิดขึ้นกับสังคมอย่างวัฒนาถาวร”พระมหาบวร ปวรธมฺโม กล่าว

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นพระมหาบวร ปวรธมฺโม ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและพระภิกษุสงฆ์พิการและป่วยติดเตียง ที่ทางวัดบุญนารอบ อุปการะดูแลอยู่พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตอาสา ฯให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมสาธารณะกุศลกับทางวัด เพราะคนที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะจะสามารถช่วยประคับประคองขับเคลื่อนสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชิญชวนร่วมทำบุญบริจาคเงินซื้อน้ำมันฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด บริจาคสิ่งของว อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามและบริจาคได้ที่พระมหาบวร ปวรธมฺโม โทร/ไลน์ 083-5075678 เพจเฟซบุ๊ค วัดบุญนารอบ ,พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                   
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน