อำเภอบ้านม่วง จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

2 มี.ค. 2565


วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ศาลาสวนสาธารณะหนองลิ้นจี่ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าอำเภอบ้านม่วง โดยผ้าพระราชทานลายดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท่านทรงมีพระเมตตาพระราชทาน ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วประเทศ ซึ่ง “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” พระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน

 
จากนั้น นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านม่วง ปลัดอำเภอบ้านม่วง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านม่วง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่อวางแนวปฏิบัติราชการ และ ข้อราชการอื่นๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ (ศจพ.) ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพ เช่น การดูแลสุขภาพ การติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง 2) ความเป็นอยู่ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 3) การศึกษา สร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากไม่สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้  4) ด้านรายได้ ด้วยการส่งเสริมด้านอาชีพ  และ 5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น สนับสนุนเบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ


 เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน