มุกดาหาร จัดพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2 มี.ค. 2565


วันที่ 2 มีนาคม 2565  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 
          ด้วยวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทย ความตอนหนึ่งว่า "...ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการในการส่งเสริมนั้น"

 

 

 

 

 

 


คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร เป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จึงต่างพร้อมใจกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือ พัฒนาสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และสร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป

 

 

 

 

อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน