แจงปมรั้วกันช้างไร้การดำเนินงาน หลังชาวบ้านร้อง คาดแล้วเสร็จเดือนเม.ย.นี้

1 มี.ค. 2565


จากกรณี ที่มีชาวบ้านป่าละอู "นายสง่า " อายุ 73 ปี ร้องเรียนผ่านสื่อเกี่ยวกับโครงการแนวรั้วป้องกันช้างป่าไร้หน่วยงานดูแล บริเวณท้อง ที่หมู่ 2  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

วันที่1 มี.ค. 2565  นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ ศรีช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วย บริษัทรับเหมาผู้ควบคุมงาน  นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน , นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก , ตำรวจพลร่มชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ 712 , สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และราษฎรตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  ลงพื้นที่ตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริง   
จากการตรวจสอบพบว่า  บริษัทได้ชี้แจงว่า ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวบริเวณพื้นที่บ้านป่าละอู ได้มีการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) อย่างมาก  พื้นที่บ้านป่าละอูถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงและเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีแดงเข้มตามลำดับ  จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการนำคนงานเข้าในพื้นที่  อีกครั้งเข้าช่วงฤดูฝน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด บริษัทฯคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณในช่วงสิ้นเดือน เมษายน 65


สำหรับวัสดุที่กองรวมกันอยู่ในบริเวณดังกล่าว ผู้รับจ้างได้มีการกำหนดจุดรวมวัสดุเป็นจุดๆตามไซต์งาน เพื่อนง่ายและสะดวกในการนำมาใช้ ขณะนี้งานยังมาไม่ถึงบริเวณดังกล่าว     พร้อมแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เกี่ยวกับกรณีที่เกิดมีสนิมเหล็กที่กองอยู่ว่าจะดำเนินการล้างและเคลือบป้องกันสนิมก่อนนำไปดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ได้กำชับให้ บริษัทดำการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 นี้

บรรณรต เจริญกกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน