ผวจ.นครพนม ประชุมเตรียมจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม คุมเข้มตามมาตรการโควิด

27 ม.ค. 2565


วันที่ 27 มกราคม 2565  ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565 เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แต่ยังคงไว้ซึ่งการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน

 
โดยในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้มีขนาดที่เล็กลง ยังคงมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และขบวนแห่ที่ปรับเปลี่ยนเป็นคณะกลองยาวตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดังเดิม จะไม่มีขบวนนางรำเหมือนทุกปี ส่วนพิธีทางพระพุทธศาสนาเช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค ห่มผ้าพระธาตุพนมยังคงมีอยู่แต่จะมีการเพิ่มระยะห่าง มีการควบคุมจำนวนผู้ร่วมพิธี เบื้องต้นให้รวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 1,000 คนตามมาตรการสาธารณสุข ส่วนบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุพนมจะไม่มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา มีเพียงซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านศีล 5 และซุ้มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงเท่านั้น

 


ทั้งนี้ในบริเวณงานจะมีจุดคัดกรองก่อนเข้างานอย่างน้อย 13 จุด ดอกไม้ธูปเทียนภายในงานจะไม่มีการเวียนซ้ำ การตักบาตรคู่อายุจะมีการล้างเหรียญด้วยแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่อยากทำบุญได้บูชา  ส่วนการตักบาตรจะมีการรณรงค์ให้ใส่ถุงมือยางเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้จะมีการตรวจ ATK ให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปและทุกคน  สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นเบื้องต้นต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลรับรองการตรวจ ATK ยืนยันไม่เกิน 72 ชั่วโมง ผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่จัดงาน และอยู่ในโซนที่เจ้าหน้าที่จัดให้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่างการรอเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนการรวมกลุ่มกัน ส่วนผู้เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุพนมก็จะมีการกำหนดเวลาให้ว่าแต่ละคนสามารถเข้าไปอยู่ภายในโซนบริเวณวัดได้นานเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนได้นมัสการและทำกิจกรรมอื่น ๆ โดยทั่วกัน ทั้งนี้ทางวัดพรธาตุพนมและจังหวัดนครพนมจะมีการแถลงข่าว เพื่อแจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ให้พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจได้ทราบอีกครั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน