นอภ.รัตนบุรี มอบบ้านพร้อม พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับคุณยายผู้พิการยากไร้

22 ม.ค. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. -10.30 น. วันเสาร์ที่ 22 ม.ค.2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานมอบบ้านพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับคุณยาย อายุ 88 ปี ร่างกายพิการมีความเป็นอยู่ยากไร้ลำบาก ไม่มีผู้ดูแล โดยมี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส นางศรินทราภรณ์ ไกรเสือ พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี น.ส.อรุณรัตน์ ประคองใจ ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ นางปรียานุช ภูนิคม เสมียนตราอำเภอ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนแรด ส่วนราชการในอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางสว่าง นายก อบต.ยางสว่าง และ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม และ ร่วมมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง ร่วมถวายภัตตาหารต่อ เจ้าคณะตำบลยางสว่าง ซึ่งเมตตาเดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์ สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคุณยาย เจ้าของบ้านหลังใหม่

 

 
สำหรับที่มาของการช่วยเหลือคุณยายผู้พิการรายนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้ลงติดตามตรวจสอบรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้นำชุมชนได้รายงานให้ทราบว่า ในชุมชนดังกล่าว มีคุณยายพิการ พักอยู่อาศัยตามลำพัง มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันยากลำบาก นายอำเภอรัตนบุรี จึงเข้าตรวจเยี่ยม ทำให้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า คุณยายประสบอุบัติเหตุ ประมาณห้วงเดิอน ต.ค.64 ที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถเดินได้ และ สายตาก็มองเห็นไม่ชัดเจน รวมทั้ง หูยังไม่ได้ยิน ในด้านความเป็นอยู่ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านในชุมชนช่วยเหลือดูแลในชีวิตประจำวัน ซึ่งสภาพบ้านที่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคาฝาบ้านเปื่อยผุ ไม่สามารถต้านทานแดดลมได้ จึงได้ปรึกษาผู้นำชุมชน และ ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 


ต่อมา อำเภอรัตนบุรี โดย คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และ ภาคประชาชน ได้พิจารณาสนับสนุนจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน โดยใช้งบประมาณโครงการบูรณาการบริหารราชการอำเภอ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้นำชุมชน และ ภาคประชาชน ได้ร่วมสมทบสนับสนุนวัสดุสิ่งของก่อสร้าง พร้อมทั้งผู้นำขุมชน ได้นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงแรงก่อสร้างให้ ซึ่งรูปแบบโครงการ มีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน โดยร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนดำเนินการ เพื่อแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกันและกัน อันนำไปสู่ความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อไป.


ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน