นาพระธรรม...พระสงฆ์เมืองคอนทำนา 15 ไร่ตามโครงการโคก หนอง นา “นาพ่อหลวง”

22 ม.ค. 2565


               ชื่นชมพระสงฆ์เมืองคอนทำนา 15 ไร่ เจ้าอาวาสนำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ปลุกแสกข้าวเปลือกตามความเชื่อโบราณ ก่อนแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปแปรรูปเป็นขาวสารหุงกินหรือนำไปขยายพันธุ์ จะมีความโชคดี มีความสุขความเจริญ เงินทองไหลมาเทมา และทางวัดจะเกดบไว้ขยายพันธ์ปลูกในปลายปีนี้ต่อไป

                (22 ม.ค.) ที่วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) หมู่ 1 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดร.พระครูพิสิฐปุญญากร เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) เจ้าคณะตำบลนำพระสงฆ์เก็บเกี่ยวข้าวในนาของวัดตามโครงการ โคก หนอง นา “นาพ่อหลวง” วัดที่วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า)พระและญาติโยมในละแวกใกล้วัดได้ร่วมกันนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้าน โรงเรียนและวัดช่วยกันทำนาเบนเนื้อที่ 15 ไร่  และในปีนี้เก็บเกี่ยวได้ข้าวราว 7 ตัน         

        
โดยก่อนหน้านี้พระภิกษุ สามเณร ได้ช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวและนวดแยกเอาข้าวใส่กระสอบเก็บไว้ และในวันนี้ได้ช่วยกันนำข้าวเปลือกบออกมาตากแดดรอบ ๆ บริเวณโครงการ โคก หนอง นา “นาพ่อหลวง” วัด หลังจากนั้นจะได้นำเมล็ดข้าวเปลือกไปเก็บไว้เพื่อขยายพันธุ์ในปีต่อไป และส่วนหนึ่งจะแจกจ่ายชาวบ้านผู้ยากไร้นำไปขยายพันธุ์ หรือแปรรูปเป็นข้าวสารหุงกินในครอบครัว

 


 ซึ่งหลังจากเทกระจายข้าวเปลือกเพื่อแตกแดด พร.พระครูพิสิฐปุญญากร พร้อมคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดเจริญพุทธมนต์และกล่าวคาถาปลุกเสกข้าวเปลือกทุกเม็ดตามความเชื่อโบราณ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ข้าวเปลือก หากใครได้นำไปขยายพันธุ์ หรือหุงกินจะทำให้ชีวิตมีสุขความเจริญ  เงินทองไหลมาเทมา หากนำไปขยายพันธุ์ข้าวก็จะเจริญงอกงามเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จำนวนมาก  โดยทางวัดจะแจกจ่ายชาวบ้านและเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อทำเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในนาของวัด ตามโครงการโคกหนองนา “นาพ่อหลวง”ต่อไป.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

           

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน