NBI-Youth Camp สร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า พื้นที่ภาคเหนือ

22 ม.ค. 2565


เมื่อเวลา 11.00 น.วันทที่ 22 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดเปิดกิจกรรม NBI YOUTH  Camp รุ่น 10 ผ่าน VDO Conference โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นในการสร้างชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 ชมรม จาก 40 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้จัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ สำหรับในวันที่ 21-23  มกราคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

สถาบันการสร้างชาติเดินหน้าจัดค่ายสร้างเยาวชน NBI YOUTH รุ่น 10  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดค่าย 4 โซน รับมือ โควิด - 19 หวังปั้นเยาวชน ดี เก่ง กล้า 1,500 คน ในพื้นที่  เชื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชนมีค่านิยม ซื่อสัตย์ โตไปไม่โกง ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ถูกต้อง ในท่ามกลางการพัฒนาประเทศ ข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อน คือการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง บนอุดมการณ์ที่ชอบธรรมกลับถูกละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา โลกกำลังเติบโตท่ามกลางสังคมดิจิทัล ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยเช่นกันมีการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสารบนแพลทฟอร์มใหม่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา  ผู้คนในสังคม ภาคธุรกิจกำลังปรับตัวรับมือให้ทันและล้ำหน้า เพื่อจะให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่นี้ได้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นเฟืองสำคัญกลับไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องมีทิศทาง  เยาวชนไทยต้องเผชิญกับ ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ขาดต้นแบบที่ดีในการพัฒนาตนเอง ขาดอัตลักษณ์และการเห็นคุณค่าตนเอง  การเรียนอย่างขาดเป้าหมายทิศทาง  ปัญหาการขาดจิตสำนึกด้านจริยธรรม จนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) โดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 11  เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ หรือ NBI-Youth Camp#10 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” บ่มเพาะพลังในการสร้างชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงได้แบ่งพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรม ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์, โซน B ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และตาก , โซน C ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และโซน D ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผ่านรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 1,500 คน


ทั้งนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “ การพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่าน นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 9 ครั้ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#10 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา”

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง