พร้อมรับมือ อุทยานฯภูกระดึงเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ บุคลากร อัตรากำลังรองรับสถานการณ์ไฟป่า

21 ม.ค. 2565


วันที่ 21 ม.ค.2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  อ.ภูกระดึง จ.เลย  นายสำเร็จ  ภูแสนศรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ไฟป่านับว่าสำคัญกับผืนป่าของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว-ฤดูร้อน  มีอากาศแห้ง  ความชื้นน้อย  ลมกระโชกแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับต้นไม้ ใบหญ้า วัชพืชแห้งและตายร่วงหล่น ในช่วงดังกล่าวนี้อีกด้วย ที่เป็นเชื้อเพลิงเอื้อต่อการเกิดไฟป่า  

 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  จึงได้มีแผนป้องกัน ดับไฟป่าเตรียมความพร้อมรองรับในปี 2565  นี้ เพื่อรับมือกับไฟป่า โดยจัดประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า หน่วยพิทักษ์ป่า 6 หน่วย 2 จุดสกัด  รวมทั้งชุดสายตรวจส่วนกลางอีก  2 ชุด  ด้วยกัน  รวมถึงได้ทำการตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ดับไฟป่าทั้งไม้สด  ไม้ครอบ ถังดับไฟ หัวฉีด แล้วมีความพร้อมใช้งานได้ดี ส่วนด้านบนหลังแปก็มีรถไถขนาดใหญ่/เล็ก จำนวน 3 คัน เพื่อใช้งานและทำแนวกันไฟป่า  พร้อมกันนี้หน่วยควบคุมปฏิบัติการดับไฟป่ายังได้จัดประชุมกองอำนวยการร่วมดับไฟป่า โดยผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดับไฟป่า ร่วมวางแผนเมื่อวันที่ 27 ธ.ค2564 พร้อมกับการบินตรวจสภาพป่าด้วย ซึ่งมีหัวสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญไฟป่าร่วมด้วย

 

 


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า ถึงวันนี้จึงมีความพร้อมในปีนี้ และจัดการทำแนวกันไฟ ตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้แนวทางไว้ปฏิบัติไว้  มีการแบ่งซอย แนวกันไฟเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้มีวัสดุ มีใบไม้ใบหญ้าที่สะสมเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากและทับถม เป็นวงกว้าง  การวางแผนงานส่วนควบคุมปฏิบัติการกำจัดเชื้อเพลิงและ ชิงเก็บ-เผาก่อนเกิดไฟป่า ด้านขอองความร่วมมือนั้น ได้ประสานความร่วมมือและมอบแผนไปยังฝ่ายปกครอง อำเภอภูกระดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังในการร่วมมือช่วยดับไฟป่าอีกด้วย โดยเริ่มดำเนินการเดือน ม.ค.2565  เป็นต้นไป  

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน