จันทบุรี-แถลงข่าวจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 2021

15 ม.ค. 2565


วันที่ 14 ม.ค.65  ที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ / ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 จันทบุรี “ นครแห่งอัญมณี ”ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19

โดยการจัดงานครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองจันทบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดขึ้น เดิมกำหนดจัดงานในช่วงเดือนธันวาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงเลื่อนมาจัดในช่วงนี้แทน
ซึ่งรูปแบบ เป็นการจัดงานที่ใช้สถานที่ 3 แห่ง คือ ที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี / เคพีจิวเวอลี่ และตลาดพลอยซอยศรีจันท์ เป็นจุด จัดกิจกรรม ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 INTERNATIONAL CHANTHABURI GEMS AND JEWELRY FESTIVAL 2021 ถือเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีของจันทบุรี ให้เป็นที่ยอมรับของสากลมากยิ่งขึ้นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 

 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานพลอยสวยงาม ที่ชนะการประกวด / การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 / งานประกวดพลอย GIT's Enchanting Ruby & Sapphire Awards / การสาธิตการเจียระไนพลอย การแกะสลักโลหะด้วยมือ การแกะลายด้วยเครื่องตัดลาย
นอกจากนี้ยังเสริมนิทรรศการ การผลิต เครื่องประดับรูปแบบต่างๆอาทิการชุบ ขัดล้างเครื่องประดับ การลงยาสีเย็น-ร้อนบนเครื่องประดับ  การเลเซอร์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ 

ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง การจำหน่ายพลอยดิบ พลอยสี จากผู้ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น / ขณะที่ผู้ร่วมงาน จะได้ร่วมกิจกรรม Gems Tour การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีเยี่ยมชมเหมืองพลอยและโรงงานแปรรูปในจังหวัดจันทบุรี / เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ Mobile Lab โดย GIT / การจับคู่ธุรกิจ BWC Business Matching  ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence และกิจกรรมสัมมนา "จากดีไซน์สู่สินค้าเครื่องประดับออนไลน์ยุค New Normal" เป็นต้นกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพ/ข่าว สมจิตต์ ช่อพะยอม ทีมข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน