หมูแพงประชาชนร้านอาหารใช้วัตถุดิบอย่างอื่นแทน

13 ม.ค. 2565


จากสถานการณ์ที่เนื้อสุกรมีราคาสูงทะลุกิโลกรัมละกว่า 200 บาทส่งผลให้ประชาชน ร้านอาหารได้รับผลกระทบ จนทำให้ต้องมีการปรับแผนในการประกอบอาหารที่หลีกเลี่ยงใช้เนื้อสุกรในการประกอบอาหาร
จากการติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อสุกรที่ตลาดเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยพบว่าราคาเนื้อสุกรที่แยกเป็นชิ้นส่วนเนื้อชนิดต่าง ๆ มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่า 200 บาท ซึ่งพบว่าประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องปรับแผนในการปรุงอาหารและกับข้าวจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยหันมาใช้วัตถุดิบชนิดอื่นที่ราคาถูกกว่าไม่ว่าจะเป็นผัก เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลา อาหารทะเล เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการใช้เนื้อสุกรที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องที่ทำให้กระทบต่อผู้บริโภค


โดยเฉพาะร้านอาหารที่ประกอบอาหารจำพวกร้านข้าวราดแกงที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน แต่เพื่อตรึงราคาในการจำหน่ายให้กับลูกค้าราคาเดิม ซึ่งจะไม่เป็นการซ้ำเติมให้กับลูกค้าที่ใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ไม่ใช้เนื้อสุกร ทั้งนี้ได้สอบถามทราบว่าทางผู้ประกอบการร้านอาหารข้าวราดแกงจะพยายามตรึงราคาเดิมให้นานที่สุด หากราคาเนื้อสุกรยังไม่ลดราคาลงก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาข้าวราดแกง เนื่องจากส่งผลกระทบกับราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารกับชนิดอื่น ๆ ที่รอการปรับขึ้นราคาอยู่ในตอนนี้ ทั้งราคาไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อวัว อาหารทะเล และผักชนิดต่าง ๆ

กฤษณ์ สนใจ จ.ลพบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน