จ่อปรับโควิค-19 เป็นโรคประจำถิ่น แจงเหตุเชื้อไม่รุนแรงเสียชีวิตน้อย

13 ม.ค. 2565


วันที่ 13 มกราคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการที่กรมควบคุมโรคได้ออกมาเปิดเผยว่า ในอนาคตใกล้นี้อาจจะมีการพิจารณาประกาศให้โรคโควิค19 เป็นโรคประจำถิ่น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าโรคประจำถิ่น เป็นโรคที่เกิดประจำพื้นที่ มีอัตราการป่วยสถานการณ์ค่อนข้างคงที่ มีความรุนแรงลดลง และสามารถคาดการณ์ได้  ดังเช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้เลือดออก  โดยความรุนแรงจะวัดจากจำนวนผู้เสียชีวิต หรือจำนวนของอาการผู้ป่วยรุนแรง ซึ่งโควิค-19 อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ ด้วยสาเหตุหลักๆ คือ เป็นโรคที่มีการคาดการณ์การติดเชื้อได้ หรือที่เรียกว่าอยู่ในการควบคุม เชื้อไม่รุนแรง

 

 
โดยปัจจุบันความรุนแรงอัตราการป่วยโควิค-19 ลดลงเหลือเสียชีวิต 1 ราย จากผู้ติดเชื้อ 1,000 ราย จากที่ในช่วงแรกของการระบาด ซึ่งมีอัตราป่วยและเสียชีวิต 30 ราย จากผู้ป่วย 1,000 ราย นอกจากนั้นยังปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น มีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องของระบบรักษาพยาบาลและการชะลอการแพร่กระจายของโรค รวมถึงมาตรการในการรับมือและวินัยในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อยที่สุด เข้มแผนเผชิญเหตุ เน้นมาตรการ 6-6-7 รับมือโควิค-19 ในโรงเรียน

 

 


 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่ออีกว่า จากการแถลงข้อมูลในที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขโดย แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19 (ศบค.) ได้หารือเรื่องการปิด-เปิดโรงเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก ถึงการแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียน ด้วยมาตรการ 6-6-7 (6 มาตรการเข้ม 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด) คือ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ เว้นระยะ สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ วัดไข้ ไม่ทำกิจกรรมที่มีคนแออัด 6 มาตรการเสริม ได้แก่ การใช้ช้อนกลาง ลงทะเบียนเข้า-ออก และ 7 มาตรการเข้มงวด คือ การประเมินสถานที่อยู่ตลอดเวลาว่ามีจุดเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อเจอผู้ติดเชื้อ 1-2 ราย ในโรงเรียนให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน อย่างไรก็ตามจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน