นายอำเภอรัตนบุรี เร่งรัดประชุมตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการเรื่องร้องเรียนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว

13 ม.ค. 2565


เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565 เวลาประมาณ 13.30 - 16.00 น. ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี คณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 5575/2564 ซึ่งมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธาน ได้ประชุมหารือ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กรณีมีผู้แจ้งประสงค์จะขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยยังไม่มีการอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้กำหนดให้มีการรับฟังข้อเท็จจริง ประกอบการตรวจสอบหลักฐาน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้น คณะทำงานฯ จะร่วมกันหารือพิจารณาข้อกฎหมาย เพื่อเสนอประเด็นข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

 

 
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน จึงได้มีการสำรวจออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และหลังจากนี้ อบต.ดอนแรด จะจัดทำป้ายแจ้งเตือน หากมีการบุกรุกจะพิจารณาทางกฎหมายโดยเด็ดขาด รวมทั้ง จะร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปลูกต้นไม้ สร้างแนวเขตธรรมชาติ ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ให้ดำรงไว้

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง