เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยในชุมชน ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง

13 ม.ค. 2565


วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา สส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และตัวแทนครอบครัวรัตนเศรษฐ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อบริการประชาชนแบบผู้ป่วยนอก ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึงโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่   รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง  รพ.สต.นิคมฯ ต.นิคมสร้างตนเอง  รพ.สต.บ้านซึม ต.สัมฤทธิ์  รพ.สต.มะค่าระเว ต.ธารละหลอด  รพ.สต.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง  รพ.สต.ชีวาน ต.ชีวาน รพ.สต.บ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่  รพ.สต.หนองจิก ต.โบสถ์   รพ.สต.ดงใหญ่ ต.ดงใหญ่  รพ.สต.ดงน้อย ต.กระชอน

 

 
 

 

 

ภาพ/ข่าว  ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน