ปศุสัตว์ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ ASF ฟาร์มหมูรายย่อย

12 ม.ค. 2565


เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลพบุรีลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ ASF ในฟาร์มสุกรรายย่อยในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีการเลี้ยงสุกรกันเป็นจำนวนมากและมีสุกรล้มตายหลายฟาร์มที่ไม่ทราบสาเหตุ

เวลา 11.00 น. วันที่ 12 ม.ค. 2565 นายฐิติวัฒน์ พลชัย ปศุสัตว์ อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ได้รับคำสั่งจากทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บตัวอย่างหาสาเหตุ หลังจากที่ที่มีสุกรล้มตายเป็นจำนวนมาก ได้ทำการเก็บตัวอย่างส่งไปตรวจสอบว่ามีเชื้อ ASF อหิวาต์แอฟริกาในฟาร์มสุกรที่ทำให้สุกรล้มตายเป็นจำนวนมากหรือไม่  โดยเหตุดังกล่าวทำให้ราคาเนื้อหมูในท้องตลาดที่พุ่งขึ้นสูงทะลุ 200 บาทต่อกิโลกรัม
สำหรับราคาเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นนั้นมีมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สำหรับในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในเขต ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องจากมีเกษตรกรที่เลี้ยงหมูในพื้นที่ดังกล่าวหลายร้อยหลังคาเรือน ซึ่งต้องประสบกับปัญหาว่าสุกรที่เลี้ยงอยู่ล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุแม้ว่ามีการฉีดยาและทำการฆ่าเชื้อในฟาร์มแล้วก็ตาม หลังจากที่นำสุกรมาเลี้ยงในรุ่นใหม่ก็ต้องล้มตายไม่ทราบสาเหตุอีกเช่นเดียวกัน จึงทำให้ไม่กล้านำสุกรที่ถือว่าเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกจากการทำนามาเลี้ยงอีก


จนทำให้ในหลาย ๆ ฟาร์มต้องปล่อยให้คอกเลี้ยงสุกรว่างเปล่า เนื่องจากประสบกับการขาดทุนเลี้ยงได้ไม่นานก็ตาย และนำไปฝังกลบตามคำแนะนำ หลังจากที่ได้มีการเก็บตัวอย่างแล้วทางปศุสัตว์อำเภอได้แนะนำให้งดเลี้ยงในช่วงนี้ไปก่อนหรือให้ย้ายที่เลี้ยง โดยการเก็บตัวอย่างก็จะได้ส่งไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง

กฤษณ์  สนใจ จ.ลพบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน