“ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ สร้างความมั่นใจ

12 ม.ค. 2565


12 ม.ค.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายสมหวัง ทองมั่นคง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เข้าตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ ของบริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ(จันทบุรี) จำกัด เลขที่ 121 ม.11 ต.นายายอาม อ.นายายอาม

ซึ่งให้บริการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ โดยมีเนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ของผู้ฝากจากโรงฆ่าสัตว์หลายแห่ง มาเก็บ รวมประมาณ 370 ตัน เพื่อรอนำไปจำหน่ายต่อในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

 
ได้แก่ ต้องนำเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งเนื้อสัตว์จะได้รับการตรวจโรคจากพนักงานตรวจโรคประจำโรงฆ่าสัตว์ว่าไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี และมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการบริโภค มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต้นทางอย่างถูกต้อง ห้องเย็นที่เก็บรักษาเนื้อสัตว์มีความเหมาะสม ป้องกันสัตว์พาหะนำโรคเข้ามาได้ ไม่เก็บเนื้อสัตว์ปะปนกับสินค้าอื่นๆ เช่น ผัก ผลไม้ มีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิในห้องเก็บเนื้อสัตว์อย่างสม่ำเสมอ ผลการตรวจสอบพบว่าเนื้อสัตว์มีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์มีความเหมาะสม จึงสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพ/ข่าว ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน