นายก อบจ.เมืองคอนมอบชุดตรวจ ATK 1 พันชุดมูลค่า 2.5 แสนให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ฯที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

11 ม.ค. 2565


               นายก อบจ.เมืองคอนสนับสนุนชุด ATK 1 พันชุดมูลค่า 2.5 แสนให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ฯที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47รอบคัดเลือกที่ จ.ระนอง-“ นายกเจ้ต้อย “กนกพร เดชเดโช ยืนยันหนักแน่นพร้อมสนับสนุนและพัฒนาด้านการพกีฬาของจังหวัด ตั้งเป้าระหว่างปี 65-68  จัดงบหลายร้อยล้านปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างสนามกีฬาทุกอำเภอทั่วจังหวัด

               (11 ม.ค.) ที่อาคารสระว่ายน้ำ สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสนามกีฬากลางกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจัวหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานใน พิธีรับมอบชุดตรวจ ATK (Professionai Tse) จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 ณ. จังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นครศรีธรรมราช , เจ้าหน้าที่, ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ฯนำโดยนายยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเดชภพ สิมศิริ เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเสน่ห์ แก้วจันทร์  อุปนายก ฯสมาคม   พ.อ.เวหา อรุณสวัสดิ์ นายสมคิด พรหมดนตรี คณะกรรมการสมาคม ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

             
นายเดชลภ สิมศิริ เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่จังหวัดระนอง ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 30 มกราคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือก ภาค 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อคัดเลือกเป็น ตัวแทนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวน เกมส์" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 โดยนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการตรวจ ATK ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ

               สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCRหรือวิธีการ Antigen Test (ATK) จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังกล่าว โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นครศรีธรรมราช และสำนักงาน กกท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2555 วันรุ่งขึ้น วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2555 นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การสนับสนุนสั่งซื้อชุด ATK ให้ทันที และได้นัดนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่มาร่วมรับมอบชุดตรวจ ATK ในวันนี้

            


  ทางด้านนางกนกพร เดชเดโช กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะทุกคนเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดและของชาติ เพื่อไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดของเรา สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว และวงศ์ตระกูลรวมทั้งเกียรติภูมิของตนเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทั้งบุคลากร ตนยืนยันว่าทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและส่วนรวม ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ขัดกับระเบียบข้อกฎหมายตนพร้อมให้กรสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่              

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่นสนามกีฬากลางจังหวัดแห่งนี้ รวมทั้ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(บ้านม่วงงาม) อำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จุงอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงเปลี่ยนลู่ยาง สนามฟุตบอล โรงยิม ปรับปรุงถนนภายในสนาม ปรับปรุงสนามมวย สร้างระบบประปาในสนาม ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (สนามแบดมินตัน) ในปี 2564 รวมเป็นเงินประมาณ 66 ล้านบาท และยังอนุมัติงบประมาณ สร้างสนามกีฬาประจำ อำเภอท่าศาลาด้วยงบประมาณ 34 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท  ส่วนในปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 11 โครงการ เช่น ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนาม 2 แห่งนี้ เปลี่ยนระบบไฟ,เปลี่ยน สกอร์บอร์ด,ปรับปรุงรั้วรอบสนาม,สร้างสนามบาสเกตบอล,สร้าง เชปักตะกร้อกลางแจ้งใหม่, ติดตั้งเก้าอี้ภายในโรงยิม ติดตั้งเก้าอี้ อัฒจันทร์ทั้งด้านมีหลังคาและไม่มีหลังคา ปรับปรุงห้องออกกำลังกายฝั่งอัฒจันทร์คบเพลิง ปรับปรุงสนามเทนนิสเป็น 5 คอร์สร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 4 เสา และปรับปรุงสนามเทนนิสสนามหน้าเมืองเป็น 5 คอร์ส รวมงบประมาณ 88 ล้านบาท โดยบางโครงการได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเปลี่ยนสู่ยางและสนามฟุตบอลบ้านม่วงงาม อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 25 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113 ล้านบาท ทางด้านการพัฒนาบุคลากรและการแข่งขันกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณอยู่ในข้อบัญญัติประจำปี 2565 ทุกด้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  โดยบางโครงการอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้จะแปลงงบประมาณมาเป็นพัฒนาสนามกีฬาต่อไปและในปีงบประมาณ 2566 - 2568 จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณอีกหลายร้อยล้านบาทเพื่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอแหมือนที่อำเภอท่าศาลา เช่น อำเภอนาบอนอำเภอสิชล อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวดและอำเภออื่น ๆ เป็นต้น จึงขอให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้วางใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวนโยบายในการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างเต็มที่ ในอนาคตการกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตอีกครั้งอย่างแน่นอน

               ในส่วนของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 "ระนองเกมส์" ทั้งที่เดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดระนอง จังชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ มีความพร้อมในการแข่งขัน และขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยจากโควิด ชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป นางกนกพร กล่าวย้ำ.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                     
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน